navigation

Bắt đầu với Grafana trên AWS

Giới thiệu về Grafana

  • Trong bài lab này, chúng ta sẽ dùng Grafana để theo dõi các tài nguyên trên AWS.Grafana là một phần mềm phân tích trực quan mã nguồn mở. Nó cho phép ta tạo nên các biểu đổ chỉ số dựa trên lượng dữ liệu không lồ đã thu thập được, từ đó giúp ta theo dõi được hoạt động của ứng dụng nói riêng và hệ thống nói chung. Bên cạnh đó sản phẩm còn cung cấp khả năng truy vấn tùy biến, trực quan hóa, tính năng cảnh báo và tìm kiếm các chỉ số bất kể chúng được lưu trữ ở đâu.

Grafana

Nội dung

  1. Giới thiệu
  2. Các bước chuẩn bị
  3. Cài đặt Grafana trên Linux EC2 instance
  4. Monitoring với Grafana
  5. Dọn dẹp tài nguyên